TEİD ve YASED’in birlikte düzenlediği seminerde Üçüncü Tarafların “Etik ve Uyum” süreçlerinin yönetimi ele alındı

 

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) işbirliğiyle düzenlenen “Şirketlerin 3. Taraflarına Yönelik Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi” konulu seminer, iş dünyası tarafından yoğun ilgi gördü. Seminerde, suistimaller nedeniyle firmaların her yıl yüzde 5’lik bir ciro kaybına uğradığına dikkat çekilerek, küçük işletmelerin kaybının uluslararası işletmelere göre iki kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Şirketlerin 3. Taraflarına Yönelik Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi” başlıklı seminer, özel sektörün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde düzenlenen seminerde, uluslararası şirketlerin, global değer zincirlerinde yer alan iş ortaklarına sağladığı deneyimler, referanslar, kurumsallaşma ile globalleşme yolundaki katkıların ön koşulları ele alındı.

TEİD Genel Sekreteri Neslihan Yakal ile YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit’in açılış konuşmalarını yaptıkları seminerde, TEİD Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de olan uluslararası firmaların yetkilileri konuşma yaptılar. Seminerinde, BP Türkiye, Astellas Pharma Türkiye, Philip Morris Sabancı, Siemens Türkiye, L’Oréal Türkiye, Integrity Partners ve Cerebra CPA & Advisors temsilcileri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Global şirket temsilcileri, tedarikçiler, distribütörler ile danışman ve benzeri iş ortaklarının da hazır bulunduğu seminerde panelistler, firmaların uluslararası etik ve uyum kurallarına sahip olmalarının önemine dikkat çekerek, çalıştıkları global şirketlerin tabi olduğu standartlar ile yerel ortaklarından beklentileri dile getirdi.

Yolsuzluğun önlenmesinin şirket karlılıklarına etkisi

Toplantıya katılan konuşmacılar, iş ahlakı, etik ve uyum konusunun iş dünyasının ortak alanı olduğuna vurgu yaparak, yolsuzluğun tüm dünyayı etkileyen yapısal bir sorun olduğunu ve suiistimallerin küresel maliyetinin firmaların yıllık cirolarının yüzde 5'ine ulaştığını kaydettiler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, suistimallerden kaynaklanan zararlarının büyük işletmelere göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken katılımcılar, rakamsal olarak, küçük şirketlerin vaka başına ortalama kaybının 200 bin dolar olduğunu belirttiler. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi’nin yatırımcıların karar alma süreçlerindeki etkisine de değinen konuşmacılar, 2018 sonuçlarına göre Türkiye’nin bu endekste 41 puanla 78. sırada yer aldığını belirttiler.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla