Gelir İdaresi Başkanlığı Çalıştayı

 
YASED ve Maliye Bakanlığı, öngörülebilir ve istikrarlı bir vergi sistemi ile uluslararası doğrudan yatırımcıların önünü açmak için bir araya geldi.


 Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye şirketlerinin katılımıyla, uluslararası doğrudan yatırım kararlarını etkileyen vergi, mevzuat ve uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir çalıştay düzenledi.


Uluslararası doğrudan yatırımcıların mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarını değerlendirmek ve bunlara etkin çözüm yolları geliştirmek amacıyla, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakum himayesinde 17 Ocak 2015 tarihinde Sapanca’da düzenlenen çalıştayda YASED Çalışma Grubu Başkanları ile üst düzey Maliye bürokratları bir araya geldi.


Kamu ve özel sektör işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil eden bu çalıştayda, uluslararası yatırımcılar için önem ve hassasiyet taşıyan “Bölgesel Yönetim ve Bölgesel Hizmet Merkezi olmak için gerekli vergisel mekanizmalar”, “Yatırım Teşvik Sistemi”, “Ar-Ge Teşvikleri”, “Vergi İnceleme Süreçleri”, “Doğrudan ve Dolaylı Vergiler”, “Transfer Fiyatlandırması” ve “Yurtdışı Kazançlar" gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştayda ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’ndaki birçok alanda iyileşme sağlanması yönünde görüşlerde paylaşıldı.


Çalıştay sonucunda; YASED, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu arasında sürdürülebilir iletişim ve işbirliğinin kurulması ve öncelikli konuların sistematik takibi yönünde, Maliye Bakanlığı yetkilileri ile YASED üye şirketlerinin katılımında, çözüm odaklı çalışan “alt çalışma grupları”’nın oluşturulmasına karar verildi.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla