FAALİYETLER

CEO Forum Toplantıları


 


YASED, üyeleriyle birlikte, etkin ve proaktif çalışabilmek amacıyla iki ayda bir yemekli ‘CEO Forum Toplantıları’ gerçekleştirmektedir. Düzenlenen bu toplantılarda; stratejik çalışma programımız ve faaliyetlerimizle ilgili üyelerimizden görüş ve öneriler alınarak, üye iletişim etkinliğimizin artırılması hedeflenmektedir.