Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu - YOİKK

11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı' çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK);


  • Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,


  • Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,


  • İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek, amacını taşımaktadır.


    İlgili tüm bakanlıkların temsilcilerinin yanı sıra, özel sektörü temsilen YASED de kurulduğu günden bu yana platformun üyesi ve uluslararası yatırımcıları temsil eden tek STK’dır.YOİKK 10 farklı teknik komiteden oluşmaktadır. YASED olarak YOİKK’i, kamu ve özel sektör diyaloğunun en önemli kanallarından biri olarak görmekte ve yatırım ortamına dair tüm yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek çözüm üreten en etkin platform olarak değerlendirmektedir.


    YASED’in çalışma gruplarında belirlenen sorun ve çözüm önerileri YOİKK’in paralel teknik komitelerine taşınarak, yıllık olarak belirlenen Eylem Planı Maddeleri arasına dahil edilmektedir.  YASED; 2015-2016 dönemi YOİKK Eylem Planı hazırlık sürecinde toplam 63 eylemin 18'inin geliştirilmesi ve önerilmesinde öncülük etti.


    Vodafone’un katkılarıyla