Kamu ve Üye Çalıştayları

13.5.2015

Bölgesel Merkez Çalıştayı

YASED’in öncelikli konularından biri olan Bölgesel Merkez konusunda, AT Kearney’le iş birliğinde hazırlanan “Sürdürülebilir Küresel bir Rekabet İçin Bölgesel Merkez Türkiye” adlı raporunun çıktıları 7 Bakanlık, İSPAT ve YASED üyelerinin yoğun katılımında gerçekleşen bir çalıştayda değerlendirildi. Çalıştay kapsamında ayrıca, sektörel bazda dünyadan en iyi örnek uygulamalara yer verildi.

12.5.2015

GİB Alt Çalışma Grubu Toplantısı ‘Dolaylı Vergiler’

Ocak ayında yapılan Sapanca Çalıştayı sonucunda oluşturulan bu alt çalışma grubunun ilk toplantısı Gelir İdaresi Daire Başkanı Sn. Mehmet Arabacı’nın başkanlığında, kamu ve üye şirketlerimizin yoğun katılımında tam günlük bir programla gerçekleştirildi. Çalıştayda ÖTV listeleri, ÖİV, KDV İadeleri, Mükerrer ÖTV, TRT Bandrolü, KKDF gibi konular değerlendirildi.

11.5.2015

GİB Alt Çalışma Grubu Toplantısı ‘Transfer Fiyatlandırması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları’

Ocak ayında yapılan Sapanca Çalıştayı sonucunda kurulan bu alt çalışma grubu toplantısında, Transfer fiyatlandırması, Çifte vergilendirme ve Peşin fiyatlandırma anlaşmaları konularında YASED’in öncelikli gündemini görüşmek üzere YASED üyeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı katılımcıları bir araya geldi.

24.3.2015

Enerji Bakanlığı Çalıştayı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ankara’da gerçekleşen toplantıda Madencilik, Doğalgaz, Akaryakıt ve Yenilenebilir Enerji sektörleri olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları ve YASED üyesi uluslararası yatırımcılar hazır bulundu. Toplantıya Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen başkanlık etmiş olup, çalıştay toplantısı sırasında enerji sektörü ile ilgili konular ve gelişmeler değerlendirildi.

6.3.2015

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalıştayı

YASED Gıda-Tarım Çalışma Grubu öncülüğünde Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Selçuk başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımında bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, çalışma grubu üyelerinin öncelikli gündem maddeleri olan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS), etiketleme, RTÜK listesi, enzim ithalatı gibi konular ve bunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

10.2.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı Çalıştayı

Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu öncülüğünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın başkanlığında, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ikinci bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştayda öncelikle Nisan 2014’te yapılan ilk çalıştaydan bu yana gerçekleşen gelişmeler değerlendirildi. Ardından gümrüklerdeki ceza uygulamaları, Dahilde İşleme, İthalatta Korunma Önlemleri gibi üyelerin gündüme getirdiği yeni maddeler üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu.

17.1.2015

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Çalıştayı

Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu eş başkanlığında, Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey bürokratlar ile YASED üyelerinin geniş katılımında, YASED öncelikli gündem konularını görüşmek üzere, Sapanca’da iki günlük çalıştay gerçekleştirildi.

7.5.2014

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Çalıştayı

Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu koordinasyonunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü üst düzey yetkililerinin katılımında bir çalıştay gerçekleştirildi.

14.4.2014

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalıştayı

Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu öncülüğünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın başkanlığında, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, Grubun öncelikli gündem maddeleri olan Royalti Uygulamaları, KKDF, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Yetkilendirilmiş Yükümlü mevzuatı ve uygulamaları, Tek Pencere Sistemi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

26.3.2014

Enerji Bakanlığı Çalıştayı

Enerji ve Çevre Çalışma Grubu öncülüğünde ‘Elektrik Piyasası, Yenilenebilir Enerji ve Ekipmanlar’ konusunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen başkanlığında bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay toplantısı sırasında ilgili sektör sorunları ve gelişmeleri değerlendirildi.

Vodafone’un katkılarıyla