Ankara Platformu

 

 


Ankara’daki tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi ve faaliyetlerimizi daha etkin yürütmek amacıyla üye şirketlerimizin talep ve önerilerinin Ankara’da daha hızlı ve etkin iletişimi tüm faaliyetlerimizde en önemli önceliğimizdir. Bu önceliğimize katkı sağlamak, üyelerimizle daha yakın bir diyalog çerçevesinde Ankara faaliyetlerimizi planlamak ve uygulamak üzere, üyelerimizin katılımında bir “YASED Ankara Platformu” 2014 yılında kurulmuştur.

Platformun amacı:


 
• YASED Ankara Temsilciliği’nin yönetimin ve üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi amacıyla; Ankara'da faaliyet gösteren üye şirketler başta olmak üzere ilgilenen üye şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla YASED Ankara Platformu oluşturulmuştur.

• YASED Ankara Platformu ile; Ankara Temsilciliği ve üyelerimizin Ankara yetkililerinin düzenli ve sürekli olarak iletişim halinde olması, bilgi akışı ve lobi faaliyetlerinde birbirlerini besleyerek karşılıklı katkı sağlaması ve gerek üyeler gerek YASED açısından faaliyetlerin daha etkin ve daha güçlü bir temsil ile yürütülmesi  hedeflenmektedir.

• Platformun YASED Ankara Temsilciliğinin koordinasyonunda iki veya üç ayda bir toplanması hedeflenmektedir.
 


Toplantı gündemleri ve notlarını görüntülemek için lütfen tıklayın.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla