ÇALIŞMA GRUPLARI

Hukuk ve FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)


Kuruluş Tarihi: FSMH (2007), Hukuk (2008)


Öncelikli Konuları: Hukuk Güvenliği ve güncel mevzuat konuları, FSMH konusunda mevzuat değişiklikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, fikri hakların korunması mevzuatı (patent, marka, telif hakları) ve uygulamaları, kaçak ve sahte ürünlerle mücadele, fikri mülkiyet hakkı ihlaline konu eşyaların imhası ve Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Eylem Planı.


Amacı: Gündeme alınan konuları hukuki perspektiften tartışma fırsatı bulmak ve YASED’ in bu konulardaki görüşünün oluşmasına katkı sunmaktır. Fikri Haklarla ilgili öncelik konulara ilişkin olarak ise düzenlemelere ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik görüş ve çözüm önerileri üretilerek katkı sağlanmaktır.


Üye şirketleri: Aegon Emeklilik, Aksigorta, ALJ, APM, Apple, Astrazeneca, Avea, Avıvasa, Axa, Bankpozitif, Bayer, Bosch, BP, Brıstol-Myers Squibb, BAT, BSH, Cargıll, Coca-Cola İçecek, Danone, Deloitte, Denton Wilde Sapte, DHL Worldwide Express, Dow, Dupont, Ergo, Experıan, Ferrero, Ford, Fritolay, GE, Glaxosmıthklıne, Groupe Seb, HSBC, Imperial Tobacco, Indesit, Intel, Johnson&Johnson, JTI, Klepierre, Koç, Koramic, KPMG, Lilly, Lifung, L'oreal, Mercedes-Benz, Merck, Metro, Mey, Microsoft, Migros, Mondelez (Kent), Doğuş Planet (N11.Com), Nestle, Nike, Novartıis, Numil, Pfizer, Philip Morris Sa, PWC, P&G, Renault Mais, Salans, Samsung, Sanofi, Shaya, Shell & Turcas, Siemens, Sofra Yemek, Sony, Statkraft, Tetrapak, Tofaş, Toyota, Turkcell, Tüprag, Türk Henkel, Türk Philips, Türk Telekomünikasyon, Türkiye Finans, U.N Ro-Ro, Unilever, UPS, Vaillant, Valeo, Vodafone, Yazaki, AİFD Temsilcisi.


Faaliyetler : Grup, özellikle uluslararası sermayeli şirketlerin taşınmaz ve ayni hak edinimine ilişkin değişiklikleri içeren yönetmelik sonrası, YASED’ in Danıştay nezdinde 2009 yılında dava sürecine girmesinde ve 2012 yılında ilgili Yönetmelik’te yapılan en son değişikliklerde yönlendirici önemli bir rol üstlenmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili görüşleriyle, grup Bakanlıklar nezdinde aktif bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. Çalışma Grubu ayrıca yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlamak üzere akademisyen katkılarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne görüş sunmuştur. Dokümanda uluslararası yatırımcılar açısından anayasada güvence altına alınması önerilen konularla ilgili öneriler yer almaktadır. Görüşler TBMM ile paylaşıldı. 2012 yılında Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu, Hukuk Çalışma Grubu bünyesine dâhil edildi.


Uluslararası yatırımcılar nezdindeki en önemli konuların başında gelen “Hukuk Güvenliği” alanında oluşturulan, Akademisyenler ve Danışma Kurulu liderliğinde bir Rapor ve Mevzuat Çalışması hazırlığı 2013 yılında başlatılmıştır. Hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık, mevzuat ve uygulama uyumu, geriye yönelik uygulamaların olmaması ve kazanılmış hakların ihlal edilmemesi gibi konularda üyelerin geri bildirimleri doğrultusunda hazırlanan Raporun çıktılarından da ilgili Bakanlıklar ile bir Mevzuat Çalışması oluşturulacaktır.

Hukuk çalışma grubu 2015 yılında, FSMH çalışma grubundaki gündemin ağırlıklı olarak hukuki konular olması sebebiyle FSMH çalışma grubu ile birleştirilmiştir.2007 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu, mevzuat değişiklikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunları yakından takip ederek güncelleştirilen kapsamlı görüşlerini ilgili platformlarda yazılı ve sözlü olarak paylaşmaktadır.


Çalışma grubu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü başta olmak üzere, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın iletişim sürdürülmekte, mevzuat düzenlemelerinin yakın takibi yapılmakta, Grubun görüşleri bildirilmektedir. Ayrıca, AB Delegasyonu, BASCAP gibi bu konularda çalışmalarını sürdüren diğer kurum/kuruluşlarla görüşülmekte, mevcut çalışmalara görüş paylaşımlarıyla destek sağlanmaktadır. Çalışma Grubu düzenli olarak YOİKK toplantılarına katılarak, komitenin yeni dönem eylem planı maddeleri için katkılar sağlanmaktadır. 


Hukuk ve FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları) grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.