ÇALIŞMA GRUPLARI

Yatay Çalışma Grupları


Uluslararası yatırım ortamının iyileştirilmesi makro-perspektifinde, üyelerinin sektörler üstü öncelikli gündem konularının sistematik takibi ve çözümü hedefiyle YASED 6 yatay çalışma grubu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yatay çalışma grupları tarafından ele alınan konular kamu ilişkilerinin de temelini oluşturmaktadır. Konuların işlenme sürecinde bu gruplar; kamu çalıştayları, işbirliği toplantıları gerçekleştirmekte, raporlar hazırlamaktadır.