ÇALIŞMA GRUPLARI

Sağlığa Erişim


Kuruluş Tarihi: 2010


Öncelikli Konuları: 10. Kalkınma Programı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı, Türkiye’nin sağlık sektöründe üretim, hizmet ve yönetim merkezi olması, Patent Kanun Tasarısı ve mevzuattaki belirsizliklerin giderilmesi, ArGe teşvikleri, yenilikçi ilaçlara ve biyoteknoloji ürünlerine erişimin kolaylaştırılması, kümelenmenin geliştirilmesi, mali sürdürülebilirlik


Amacı: “Türkiye Sağlık Sektörü Raporu: Sürdürülebilir ve Kaliteli bir Sağlık Sektörü için Genel Bakış ve Potansiyel İyileştirme Alanları” konulu raporun çıktıları üzerinden sağlık sektörü için sürdürülebilir bir model oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak.


Üye şirketleri: Allianz Sigorta, Astrazeneca, Axa Sigorta, Bayer, Bristol-Myers Squibb,, Coface Sigorta, Deloitte, DHL Lojistik, Eczacıbaşı Baxter, Fresenius Diyaliz Hizmetleri, GE Healthcare, Glaxosmithklıne İlaçları, J&J Janssen-Cilag, Lilly, Lundbeck, Merck, Nike, Novartis, Novo Nordisk, Numil, Pfizer, Roche, Sanofi – Aventis, Siemens, Türk Philips


Faaliyetler: Çalışma Grubu, 10. Kalkınma Programı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamındaki çalışmaların takibi ve programın diğer kilit unsurlarına yönelik olarak YASED mesajının ve aksiyon planının geliştirilmesi (yakın zamanda geliştirilmiş YASED raporlarında önceliklendirilen konularla karşılaştırılması) sağlanmakta, Grubun görüşleri ilgili platformlarda belirtilmektedir.


Sağlığa Erişim grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.