Sağlığa Erişim

YASED Sağlığa Erişim Çalışma Grubu 2010 yılından beri çalışma ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Grubun amacı “gerek ilaç sektöründe gerekse de tıbbi cihaz sektöründe öncelikli olarak iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine (sürdürülebilir, öngörülebilir, şeffaf ve rekabetçi bir yatırım ortamı), Ar-Ge ekosisteminin ve yenilikçiliği koruyup destekleyen bir yapının oluşturulmasına destek sağlamaktır.”

Grubun stratejik hedefi; “1. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı’nın (SEYDEP) uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, YASED’i sürekli, güvenilir ve değer katan bir çözüm ortağı olarak konumlandırmak, bu kapsamda işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek”tir.

Bu doğrultuda Çalışma Grubu; 10. Kalkınma Planı SEYDEP üzerinden çalışılarak, yerlileştirme modelinin doğru tanımlanmasından hareketle, gerek dünya uygulamaları gerekse de program içeriğine yönelik olarak uluslararası perspektifte bir görüş hazırlamıştır. Bu görüşün iletişimini yapmak üzere öncelikli paydaş olarak belirlediği Sağlık Bakanlığı’na 11 Mart 2016 tarihinde ziyaret gerçekleştirmiş ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik ile yapılan görüşmede bu hazırlanan görüşün iletişimi yapılmıştır. Bu görüşler kapsamında öne çıkan bazı somut öneriler YOİKK’in 2016 eylem planları için gündemine getirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “2014/35 sayılı yerli malı tebliği hakkındaki YASED görüşüne Grubumuz katkı sağlamıştır. Görüşün iletişimi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sn. Ersan Aslan ve ekibi ile yapılan bir dizi toplantı ile geliştirilmiştir. Çalışma Grubu 2017 yılında da bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeyi başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla mevcut iletişim ve işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:

3M, Abbott, Abbvie, Aecom, Alliance Healthcare, Allianz Sigorta, Arup Mühendislik, Astrazeneca, Axa Sigorta, Bausch & Lomb, Bayer, Callus, Deloitte, DHL Lojistik, Eczacıbaşı Shire, Eurocross, EY, Fresenius Medikal, General Elektrik, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, Lilly İlaç, Medtronic, Merck İlaç, Merck Sharp Dohme (MSD), Nestle, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Samsung, Sanofi, SGS Supervise, Sicpa, Siemens Healthcare, Siemens Sanayi, Takeda, Türk Philips, UPS’i temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

Sağlığa Erişim grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla