ÇALIŞMA GRUPLARI

Otomotiv ve Yan Sanayi


Kuruluş Tarihi: 2009


Öncelikli Konuları: Otomotiv Strateji Belgesi Eylem Planı, sektör üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergi yükleri, bandrol ücretleri, yatırım ve ArGe teşvikleri


Amacı: Sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında, ilgili mevzuatta ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini ilgili mercilerle paylaşarak katkı sağlamak


Üye şirketleri: ALJ, Bosch, Deloitte, DHL Lojistik, DOW, Dupont, EY, Ford, Good Year, KPMG, Mercedes-Benz, PwC, Renault Mais, Schott Orim, Tofaş, Toyota, Türk Pirelli, Valeo, Yazaki Otomotiv


Faaliyetler: Öncelikli konuları doğrultusunda YASED’in yatay çalışma gruplarıyla iş birliğinde çalışan grup sektörel derneklerle de iletişimini artırmakta ve mevcut çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma grubu öncelikli konularıyla ilgili görüşler hazırlayarak ilgili kurumlara sözlü ve ya yazılı olarak paylaşmakta ve kamunun da katılımındaki farklı platformlarda bu görüşler gündeme getirilmektedir.


Otomotiv ve Yan Sanayi grubu toplantı notlarını görmek için tıklayın.