ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grupları


YASED üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde daha iyi hizmet verilebilmesi için, YASED Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli konular ve üyelerin talepleri doğrultusunda, aşağıda detayları belirtilmiş olan, 11 adet sektörel ve 6 adet yatay olmak üzere, 17 Çalışma Grubu mevcuttur.


Çalışma Grupları, üyelerimizden gelen talep üzerine kurulmakta ve ilgili konulardaki YASED gündem ve görüşlerinin oluşturulmasına ve aksiyonların alınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Konusunun uzmanı ilgili üye şirket temsilcilerinin oluşturduğu bu Çalışma Grupları, daha iyi bir yatırım ortamının oluşturulması yönünde sürdürülen mevcut çalışmalara daha aktif katkı ve katılım sağlamak amacıyla, üyelerden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan gündemler çerçevesinde toplantılar yapmaktadır. Firmaların ortak sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini görüşerek konuya ilişkin YASED pozisyonunu oluşturmakta ve ilgili mercilerle paylaşmaktadır.

Çalışma Grupları, YASED’in aktif olarak temsil edildiği ve üyesi olduğu, Başbakanlığa bağlı bir çözüm platformu olan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komiteleri çalışmalarına da katkı ve katılım sağlamaktadır. Ayrıca, Çalışma gruplarımız vasıtasıyla, dünyadaki en iyi uluslararası örnek uygulamaların ülkemize getirilmesi ve uluslararasında standartlarda bir iş ve yatırım ortamının oluşturulması yönünde sürdürülen yapısal çalışmalara da kapsamlı ve etkin katkı sağlayabilmekteyiz.

Çeşitli konularda diğer sivil toplum kurumlarıyla ve iş dünyasını temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi dışında ortak projeler yürüten ve çeşitli etkinlikler düzenleyen bu Çalışma Grupları, YASED‘in bu kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkisinin ve işbirliğinin güçlendirilmesine, uluslararası yatırımlar konusunda çok yönlü bir düşünce platformu oluşumuna ve kamuoyunun uluslararası yatırımlar konusunda daha doğru bilgilenmesine de katkı sağlamaktadır.
 


Yatay Çalışma Grupları

Ar-Ge

Dış Ticaret ve Gümrükler

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Hukuk ve FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)

İstihdam ve Eğitim

Vergi ve Teşvikler

 
 
 

Sektörel Çalışma Grupları

Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul

Bankacılık

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Enerji

Gıda ve Tarım

Hızlı Tüketim Ürünleri

Lojistik ve Ulaştırma

Otomotiv ve Yan Sanayi

Perakende

Sağlığa Erişim

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik