YASED Koza Projesi 8 Yılda 881 Öğrenciyi İş Dünyasıyla Tanıştırdı

 

YASED’in uluslararası şirketlerde staj imkanı sunan KOZA Projesi, 8 yılda 32 ilden 881 üniversite öğrencisini iş dünyasıyla tanıştırdı. Bu yılki projeye 50 üniversite öğrencisi katıldı.


Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED, Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi misyonu doğrultusunda belirlediği beş stratejik önceliğinden biri olan “Küresel yetkinliklere sahip, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine destek verme” hedefi doğrultusunda 2009 yılından bu yana uyguladığı KOZA Projesi kapsamında, bu yıl 50 üniversite öğrencisine uluslararası şirketlerde staj imkanı sağladı.


YASED İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu tarafından 2009 yılında eğitim alanında bir “Sosyal Sorumluluk Projesi” olarak hayata geçirilen KOZA, 8 yılda 32 ilden toplam 881 üniversite öğrencisine ulaşarak YASED üyesi uluslararası şirketlerde staj imkanı sağladı, gençlere deneyim ve vizyon kazandırdı. İlk yılında GAP Bölgesi’ndeki üniversitelere yönelik olarak başlayan, ardından Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki 32 ili de kapsayan KOZA Projesi’nin yapısı zamanla genişletildi. Bu yılki proje ise Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Projesi ile işbirliği yapılarak gerçekleştirildi.


YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, KOZA Projesi’ne ilişkin olarak şunları söyledi: “Bugün pek çok uluslararası şirketin Türkiye’ye yatırım yapmasında hatta ülkemizi bölgesel üs olarak konumlandırmalarında, sahip olduğumuz kaliteli işgücünün katkısı yadsınamaz. Bu nedenle sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için kalifiye işgücünü artırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda da KOZA Projesi ile programa dahil olan gençlerin iş hayatıyla tanışmasını ve geleceklerini şekillendirmek için fikir sahibi olmalarını hedefliyoruz. KOZA Projesi’nin gençlerimizin, iş dünyasının onlardan beklentilerini anlamasına katkı sağladığını düşünüyoruz. Üniversite gençliği bizim için çok önemli; çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.


KOZA Projesi ile programa dahil olan gençlerin öncelikle iş hayatıyla tanışması ve geleceklerini şekillendirmek için fikir sahibi olmaları hedefleniyor. KOZA Projesi’ne katılan öğrenciler saygın uluslararası şirketlerde çalışma fırsatı elde ederken, staj dönemi süresince edindikleri deneyim ve vizyonu ileride, gerek yaşadıkları bölgeler gerekse de kendi kişisel gelişimleri için kullanabilme fırsatı yakalıyor.

 

Vodafone’un katkılarıyla